štvrtok 9. augusta 2018

Ursula K. Le Guin a jej Hainský cyklus I.

Hainský cyklus
Hainský cyklus pozostáva z viacerých sci-fi románov a príbehov od Ursuly K. Le Guin. Odohráva sa v alternatívnej histórii / budúcej histórii, v ktorej civilizácie ľudských bytostí na planétach obiehajúcich okolo niekoľkých blízkych hviezd, vrátane Terry (Zeme), sa prvýkrát vzájomne objavujú a vytvárajú diplomatické vzťahy, vytvárajúc konfederáciu pod vedením najstaršieho ľudského sveta Hain. V tejto histórii sa ľudské bytosti nevyvíjali na Zemi, ale boli potomkami medzihviezdnych kolonistov, ktorých vyslal už dávno Hain. Potom nasledovalo dlhé obdobie, keď sa medzihviezdne cesty zastavili. Niektoré rasy majú nové genetické znaky, ktoré sú výsledkom starodávnych Hainských experimentov v oblasti genetického inžinierstva, vrátane ľudí, ktorí môžu snívať pri bdelosti, sveta androgénnych ľudí, ktorí sa raz mesačne dostanú do aktívnej sexuality a podobne. V súlade so svojim štýlom Le Guin využíva rôzne sociálne a environmentálne prostredky, aby preskúmala antropologické a sociologické výstupy ľudskej evolúcie v rôznych prostrediach.

piatok 3. augusta 2018

Panteón slovanských bohov III. - Ra-M-Cha, Ingl a Ramchat

Boh RA-M-CHA
V ďalšom pokračovani Panteónu slovanských Bohov som mal pôvodne v úmysle pokračovať SVAROGom, ale keďže Alexander Chinevič vnáša svojim podaním Slovansko-Árijských véd čiastočne odlišnú terminológiu aj čo sa týka najvyšších slovanských Bohov, kvôli kompletnosti, chcem tu uviesť aj jeho výklad. Nechcem tu teraz hodnotiť hodnovernosť, keďže okrem Slovansko-Árijských véd a materiálov Pravoslávnej Starovereckej-Ingliistickej cirkvy som s vínimkou RODa, nenašiel veľa odkazov na ostatných troch bohov ako na internete tak ani v literatúre.

sobota 28. júla 2018

Ursula K. Le Guin a jej románový cyklus o Zememorí

Zememoria
Autorka sa v týchto fantasy románoch vyznačuje veľmi poetickým štýlom. Jej príbehy sú nenásilné až antiakčné. Prezentuje tu ženský pohľad na svet, jej feminizmus je umiernený. Nejde jej o glorifikovanie ženy ale o jej zrovnoprávnenie. Zememoria sú pretkané taoistickými myšlienkami. Koncept jin a jang je tu všadeprítomný. Snaha nastoliť rovnováhu v podobe dobra ako protipólu zla, nie absolútne porazenie zla. Bez zla by totiž dobro neexistovalo. Svetlo potrebuje ku svojej existencii tmu atp.

sobota 21. júla 2018

Ursula Kroeber Le Guin - Ikona žánru taoistkou a salónnou anarchistkou

Ursula Kroeber Le Guin, americká autorka science fiction a fantasy
Fantasy premenená v tovar neriskuje: nevymýšľa nič nové, iba napodobňuje a trivializuje. V ďalšom kroku zbavuje staré príbehy myšlienkovej a etickej zložitosti, mení ich dej v násilie, robí z ich postáv panákov a ich pravdivosť rozdrobuje na sentimentálne a otrepané frázy. Hrdinovia šermujú mečmi, lasermi a palicami rovnako mechanicky ako kombajny na zber zisku. Hlboko znepokojujúce morálne dilemy sú prikrášľované, zjemňované, uhladzované. Z hĺbky srdca vzišlé nápady slávnych rozprávačov sú napodobňované, menené v stereotypy, redukované na hračky, lisované z pestrofarebných umelých hmôt, ponúkané reklamou, predávané, rozbíjané a vyhadzované do smetí, nahraditeľné a zameniteľné.
Ursula K. Le Guin

piatok 20. júla 2018

Pravda o Velestúre

Nápis na Velestúrskej skale

Najpodrobnejšia kniha o problematike Velestúru, ktorá dosiaľ vyšla. Aká je pravda o najzáhadnejšom nápise na Slovensku? Prečo ho niektorí naši historici spochybňujú? Ako a prečo to všetko bolo? Kto nám chce odoprieť našu históriu? Úplne nové a objavné vysvetlenie.

nedeľa 15. júla 2018

Slovanské hradisko: Bojná - Valy

Hradisko Bojná - Valy

Podľa výskumu Archeologického ústavu SAV bola Bojná hospodárskym a politickým centrom Nitrianskeho kniežatstva v období pred Veľkou Moravou. Boli tu nájdené unikátne pamiatky, dokladajúce proces christianizácie Slovanov ale aj obdobie pred ňou.

sobota 14. júla 2018

Panteón slovanských bohov II. - ROD

Rod
Najstarším, najvyšším a prapôvodným mužským božstvom medzi Slovanmi bol ROD (ROŽAJ, RADAJ, RÍD). Už v kresťanských učeniach proti pohanstvu v XII.-XIII. storočí o RODovi píšu ako o Bohu, ktorého uctievali všetky slovanské národy.

nedeľa 8. júla 2018

Vydavateľstvo Nitrava pripravuje Bystvor: Knihu tretiu

Vydavateľstvo Nitrava pripravuje už tretí zväzok zo série Letopisné dedičstvo predkov: knihu Bystvor - Od Tartárie k Moskovskej Rusi od Svetozára. Presný termín jej uvedenia zatiaľ ešte nieje známy. Až bude, prečítam a dám vedieť. Zatiaľ nemám prečítaný ani druhý zväzok. Moje stručné dojmy z prvého zväzku spoločne s popisom a anotáciou som uviedol v článku Bystvor: Bytie a tvorba Slavianov a Árijcov, Kniha 1.  

sobota 7. júla 2018

Preklad originálneho spisu z roku 1601: Kráľovstvo Slovanov

Zámerom vydavateľov nebolo vydať Orbiniho knihu Kráľovstvo Slovanov vcelku, ale vybrať z nej kapitoly, ktoré považujú za zaujímavé pre slovenského čitateľa z hľadiska najstarších zdokumentovaných a zachovaných slovanských dejín. Z toho dôvodu prinášajú rešeršovanú prvú časť knihy, namiesto druhej časti vsunuli pôvodné dielo popa Dukljanina, a tretiu časť, ktorá sa dopodrobna venuje vojnám na Balkáne, vynechali ako časť lokálneho významu, ktorá sa netýka priamo slovenského čitateľa. 

piatok 6. júla 2018

Panteón slovanských bohov I. - Úvod

Panteón slovanských bohov