sobota 20. októbra 2018

Slovansko-Árijské védy alebo pulpová sciene fiction ako súčasť našich dejín? I.

Slovansko-Árijské védy: Potvrdenie knihy svetla - Slovanské svetaponímanie
Ak ste jedným z mnohých tých, ktorí s nemým úžasom sledujú denné správy valiace sa z rozličných médií, ktorí krútia hlavou a musia sa pýtať, "Kde vlastne tento svet speje?", alebo ak vás sužuje otázka, kto vlastne sme, odkiaľ pochádzame a kam ideme, stojíte na prahu brány k poznaniu. Pre vás je tu správna kniha a brána sa otvára. Táto kniha sa zaoberá pôvodom bielej rasy, teda presnejšie Slovanov a to na základe prastarých písomných zdrojov preložených z ruských originálov.

utorok 16. októbra 2018

Ursula K. Le Guin a jej Hainský cyklus III.: Chronologické radenie a dodatky


Počas chronologického radenia, teda tak ako sa odohrávali jednotlivé príbehy hainského cyklu v čase, som zistil, že poviedky nie sú kompletné. V tejto záverečnej tretej časti to dávam do poriadku spolu so samotnou chronológiou tohoto sveta. Toto radenie sa trochu odlišuje od toho, ako boli jednotlivé knihy vydávané, alebo ako ich autorka písala.

sobota 29. septembra 2018

Panteón slovanských bohov IV. - SVAROG

Svarog
SVAROG - Boh - stvoriteľ zeme a neba. SVAROG - zdroj ohňa a jeho pán. Nevytvára hmotný svet slovami ani kúzlom, na rozdiel od VELESa, ale svojimi rukami. Dal ľuďom Slnko-Ra a oheň. SVAROG zhodil z oblohy na zem pluh a jarmo na kultiváciu zeme; bojovú sekeru, ktorá chráni túto krajinu pred nepriateľmi a čašu na prípravu posvätného nápoja v nej.

Rovnako ako ROD, SVAROG bol bohom tvorcom, pokračoval vo vytváraní tohto sveta, menil jeho pôvodný stav, zdokonaľoval a rozširoval ho. SVAROGova obľúbená činnosť bolo kováčstvo.

Kapištia na počesť SVAROGa sa nachádzali na kopcoch pokrytých stromami alebo kríkmi. Stred kopca bol vyčistený a na tomto mieste bol založený oheň, v chráme neboli inštalované žiadne ďalšie modly.

nedeľa 16. septembra 2018

Návrat Slovenov v duchu a slove: pozitívne vnímanie odkazu predkov perom Žiarislava

Miro Švický: Návrat Slovenov v duchu a slove 1
Ľudia z národa, ktorý načiera z duchovnej podstaty, sú pokojní a vyrovnaní, aj keď musia naraz čeliť ťažkým búrkam. Ľudia zábudlivého, splašeného, hoci aj "moderného európskeho národa" sú často buď sebeckí, neúctiví nafúkanci, alebo roztrasení nešťastníci, ktorí berú tabletky na upokojenie a zľaknú sa aj šelestu padajúceho lístia.

nedeľa 2. septembra 2018

Hriešna Vydrica alebo Sex na predaj v meste Prešporok

Anton Baláž: Hriešna Vydrica

V alkohole ulíc
Kde vládnu čelá žien
Kde kamenné dlaždice podobajú sa rybím očiam
Pozdravujem vás
Všetky kvetiny cudzokrajných prístavov
Dym krčiem volá
Vták harmoniky kvíli za rohom
otvára sa lunapár temných sirén
Kým džbány bokov kypiace vínom nevery
Poddajne vinú sa v teplo dlani
A kvety očí iskria slzami atropínu
Slzami unavených hviezd
Krčma Orión
Tu počuť kúzelnú píšťalu noci
Tu svieti Eros prístavu...

Ján Rak
verše z rozsiahlej nadrealistickej básne Prístavná Venuša

sobota 25. augusta 2018

Cestovateľ, veža a červ alebo Čitateľ ako metafora

Alberto Manguel: Cestovatel, věž a červ. Čtenář jako metafora.
"Podľa všetkého sme jediný živočíšny druh, ktorý vníma svet tak, ako by sa skladal z príbehov." Alberto Manguel

piatok 24. augusta 2018

Viac otázok ako odpovedí v Krátkom úvode do literárnej teórie

Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie
Krátky úvod do literární teorie (orig. 1997, česky Host 2002) patrí v súčasnosti medzi jednu z najobľúbenejších a najprekladanejších literárnoteoretických príručiek. Úspech knihy je založený na jeho schopnosti kondenzovane a pritom zrozumiteľne vyložiť aj značne obtiažne poetologicko-filozofické úvahy, okrem toho však tiež na jeho celkovom prístupe k literatúre a poňatiu teórie.

piatok 17. augusta 2018

Ursula K. Le Guin a jej Hainský cyklus II.: Poviedky

Ursula K. Le Guin: Four Ways to Forgiveness
Autorkine poviedky z jej Hainského cyklu vyšli v origináli v dvoch zväzkoch (podrobnosti o týchto knihách uvádzam v predchádzajúcej časti Ursula K. Le Guin a jej Hainský cyklus I.). V tejto časti sa obmedzím na stručný popis jednotlivých poviedok v nich. Preložené prevažne do češtiny neboli úplne všetky. V slovenskom jazyku je to ešte oveľa biednejšie. Budem ich uvádzať v poradí ako vyšli v origináli.

štvrtok 9. augusta 2018

Ursula K. Le Guin a jej Hainský cyklus I.

Hainský cyklus
Hainský cyklus pozostáva z viacerých sci-fi románov a príbehov od Ursuly K. Le Guin. Odohráva sa v alternatívnej histórii / budúcej histórii, v ktorej civilizácie ľudských bytostí na planétach obiehajúcich okolo niekoľkých blízkych hviezd, vrátane Terry (Zeme), sa prvýkrát vzájomne objavujú a vytvárajú diplomatické vzťahy, vytvárajúc konfederáciu pod vedením najstaršieho ľudského sveta Hain. V tejto histórii sa ľudské bytosti nevyvíjali na Zemi, ale boli potomkami medzihviezdnych kolonistov, ktorých vyslal už dávno Hain. Potom nasledovalo dlhé obdobie, keď sa medzihviezdne cesty zastavili. Niektoré rasy majú nové genetické znaky, ktoré sú výsledkom starodávnych Hainských experimentov v oblasti genetického inžinierstva, vrátane ľudí, ktorí môžu snívať v bdelosti, androgénnych ľudí, ktorí sa raz mesačne dostanú do aktívnej sexuality a podobne. V súlade so svojim štýlom Le Guin využíva rôzne sociálne a environmentálne prostredky, aby preskúmala antropologické a sociologické výstupy ľudskej evolúcie v rôznych prostrediach.

piatok 3. augusta 2018

Panteón slovanských bohov III. - Ra-M-Cha, Ingl a Ramchat

Boh RA-M-CHA
V ďalšom pokračovani Panteónu slovanských Bohov som mal pôvodne v úmysle pokračovať SVAROGom, ale keďže Alexander Chinevič vnáša svojim podaním Slovansko-Árijských véd čiastočne odlišnú terminológiu aj čo sa týka najvyšších slovanských Bohov, kvôli kompletnosti, chcem tu uviesť aj jeho výklad. Nechcem tu teraz hodnotiť hodnovernosť, keďže okrem Slovansko-Árijských véd a materiálov Pravoslávnej Starovereckej-Ingliistickej cirkvy som s vínimkou RODa, nenašiel veľa odkazov na ostatných troch bohov ako na internete tak ani v literatúre.